Privacyverklaring

RobotHolland B.V., gevestigd aan Visseringweg 8b, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. Wij hebben uw privacy in het hoogste vaandel en dragen dan ook zorg bij een juiste en zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring zullen we toelichten hoe we dat precies doen. Voor vragen en onduidelijkheden kunt u altijd terecht bij ons via info@robotholland.com.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

  • ·         Naam
  • ·         E-mail adres
  • ·         IP-adres
  • ·         Browser-fingerprint

Met welk doel verwerken wij deze gegevens?

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • ·         Contact opnemen na het invullen van ons contactformulier

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens beslist niet langer dan noodzakelijk. Deze termijn is afhankelijk van het doel waarvoor we deze gegevens hebben gekregen, en/of van eventuele wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren van deze gegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten of een overeenkomst, hiervoor zullen wij expliciet toestemming vragen. Daarnaast zullen wij uw gegevens delen wanneer we hier wettelijk toe verplicht zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht tot inzage, correctie, verwijdering en het laten overdragen van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht tot intrekking van uw persoonsgegevens en het bezwaar maken op onze verwerking. Hiervoor kunt u een mail sturen naar info@robotholland.com.

robotholland.com bevat links naar websites van derden. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en zijn dan ook niet aansprakelijk voor het privacy beleid noch de inhoud van deze websites.